Hva leter du etter?

Blogg

Hva påvirker ladeprisene for elbil?

Ladetips

7. september 2023

Da strømprisene gikk opp i 2022, ble mange ladeoperatører nødt til å sette opp ladeprisen ganske raskt. Elbilistene ble overrasket over en høyere ladepris enn de var vant med, og strømpris og ladepris ble ofte nevnt i samme setning. Men påvirkes ladeprisene kun av strømpris? Og hvordan jobbes det nå med ladepriser? Her gir vi svar på dette, og andre ofte stilte spørsmål om ladepris.

Hvilke kostnader dekkes av ladeprisene?

Ladeprisene skal dekke inn kostnader for bygging og forsvarlig drift av ladestedet. Dette inkluderer:

  • Nettleie med effekttariff. Dette er en betydelig kostnad for ladeoperatører, da effekttoppene er høye, spesielt på hurtigladesteder med stor grad av utfartstrafikk. Dette gjør at man betaler mye mer for én kWt strøm på et offentlig ladested enn hjemme.
  • Vedlikehold, teknisk drift og 24/7 ladesupport.
  • Investeringer som er gjort i ladestedet, blant annet til ladeutstyr og infrastruktur.
  • Spotpris for strømmen til lading og annet som trenger strøm på ladestedet, blant annet belysning, varmekabler og tomgangstap.

Alle slike kostnader varierer, og vil påvirke ladeprisen vi har mulighet til å sette til våre kunder.

 

Hva gjør Kople for å påvirke kostnadene slik at ladeprisen kan bli lavere?

Vi jobber med både eksterne og interne faktorer som påvirker ladeprisene våre. Dette er blant annet:

  • Smart styring for optimalisering av effektkostnadene
  • Levetidskostnader på ladeutstyr
  • Generelle interne og operasjonelle kostnader
  • Politisk påvirkning for bedre vilkår (da spesielt strømkostnader og nettleie med effekttariff).

Vi vil fortsette å jobbe med disse faktorene, og andre faktorer som påvirker ladeprisene.

 

Hvorfor endres ikke ladeprisene fortløpende?

Vi har jevnlig vurdert og justert våre ladepriser. Arbeidet med å endre priser har vært en stor manuell jobb, og er derfor ikke noe vi har kunnet gjøre på kort varsel og med korte mellomrom.

Vår vurdering av rett ladepris har vi måttet varsle i forkant til våre samarbeidspartnere, slik at de har kunnet vurdere sine priser for lading. Dette gjaldt f.eks de som har solgt sine ladetjenester på våre ladere (roaming). De var avhengig av å vite hvilken pris de fikk fra oss på lading før de kunne sette prisen for sine ladetjenester til sine kunder.

Vi har jobbet mye med å forenkle dette arbeidet, og har nå større fleksibilitet til raskere endringer. Dette gjenspeiles i prisendringen vi gjorde i august 2023, som kom bare 4 dager etter forrige prisendring.

 

Kommer Kople med dynamisk ladepris snart?

I fremtiden ser vi for oss å tilby en mer dynamisk ladepris. Dette jobber vi for å finne en løsning på, slik at dette fungerer både hos oss og i samarbeid med våre roamingpartnere.

Merking av ladeprisen er ekstra viktig ved innføring av dynamisk pris, da ladekundene etterspør forutsigbarhet og tydelig informasjon om pris. Dette behovet må derfor dekkes på en god måte før vi innfører dynamisk pris.

I mellomtiden vil vi fortsette å justere ladeprisen når vi ser at det er forsvarlig og nødvendig, og i tråd med markedet.

 

Forskjeller mellom ladeprisene i ulike deler av landet

Da strømprisene ble en større andel av kostnadene for ladeoperatørene enn den hadde vært tidligere, ble det naturlig å dele ladeprisene inn etter strømsoner. Kople var tidlig ute med å definere en egen ladepris for strømsonene Midt- og Nord-Norge, som lå noe lavere enn sør, øst og vest i Norge. Da strømprisene gikk ned igjen, var ikke denne prisforskjellen mellom strømsoner like markant, og forskjellene i ladepris jevnet seg ut.

Elbilandelen og antall biler på veien i ulike områder påvirker hvor ofte laderne i det området brukes. Investeringen som er gjort i ladestedene er lik, uavhengig av området ladeanlegget er bygget i. Investeringskostnadene i områder med lavere elbilandel og antall biler på veiene må derfor dekkes inn av et mindre antall ladeøkter, enn hva vi forventer i andre områder. Ladeprisene er derfor likere i de ulike strømsonene enn man kunne forventet dersom grunnlaget for ladeprisene kun var spotpris.

 

Hvorfor ble ikke ladeprisene satt ned like raskt som de ble satt opp da strømprisene endret seg?

I 2022 fikk vi et plutselig prishopp i strømprisen. Ladeprisene økte ganske raskt, og ble ofte omtalt i sammenheng med spotprisene som var uvanlig høye.

Mange spør hvorfor det har tatt så lang tid å sette ned ladeprisene etter strømprisene gikk ned. Ladeprisene skal som nevnt dekke inn langt flere kostnader enn kun spotpris. Andre kostnader som deler til vedlikehold, kostnader til etablering av ladestedene og effekttariffen økte også betraktelig både før og samtidig med spotprisene.

Det som kan virke som en rask prisøkning da strømprisene økte, handlet også om å unngå mer tap fra de andre kostnadene som hadde økt parallelt. Da strømprisene gikk ned, holdt de andre kostnadene seg høye.

Det er svært vanskelig å forutse fremtidige strømkostnader. Markedet har ikke truffet helt på disse beregningene, da dette påvirkes av hendelser som kan være vanskelig å forutse. Vi har derfor vært varsomme i våre vurderinger, for å sikre at vi kan fortsette utbyggingen av gode ladesteder, og ha forsvarlig drift av etablerte ladesteder.

 

Hvordan håndterer Kople ladeprisene fremover?

Fremover vil vi fortsette å jobbe for videreutvikling av vårt ladenettverk med utbygging av flere ladesteder, ha forsvarlig drift, og samtidig gi en rettferdig ladepris til våre ladekunder.

Relaterte blogginnlegg

29. juni 2023

Hvorfor kan du ikke betale på kortterminal på Koples ladesteder?

Regjeringens forskrift om betalingsløsning for betaling ved lading av elektrisk drevet kjøretøy er gjelder fra 1.7.2023. Hvordan ligger Kople an - når kan man betale for lading på betalingsterminal.

Ladetips
17. august 2022

Koples topp 7 ladetips

Våre topp 7 ladetips kan hjelpe deg med å få enda enklere ladeopplevelser i fremtiden!

Ladetips
27. juni 2022

Låst ladekabel

Ladekabelen låses i bil og lader under ladeøkten som en sikkerhet. Noen ganger kan den kile den seg fast. Dette kan du gjøre for å løsne den!

Ladetips

Meld deg på nyhetsbrev