Hva leter du etter?

Blogg

Lading av elbil for alle

Ladetips

12. august 2020

Et ladested har ingen krav eller retningslinjer vedrørende universell utforming. For Kople er det viktig å gjøre lading enkelt for alle. For å få gode råd og innspill, har vi tatt tatt en prat med Adrian Jektvik og Anders Nupen Hansen som begge sitter i rullestol.

Det foreligger per dags dato ingen retningslinjer, veiledninger eller krav til universell utforming av et ladested. Det har vært vanskelig for ladeoperatørene å vite hvilke hensyn man bør ta. Derfor inviterte vi Adrian Jektvik og Anders Hansen som begge kjører elbil og er avhengig av rullestol, og spurte: "Hva kan vi som ladeoperatør gjøre for å utvikle en mer universell utforming av våre ladesteder i fremtiden?"

- Dette er første gang vi har blitt invitert til et møte og fått mulighet til å bidra med råd som påvirker den videre utviklingen til ladeoperatøren, og det syns vi er veldig positivt, sier Anders Nupen Hansen.

Som ladeoperatør har vi et ansvar for å tilrettelegge ladelokasjonene våre for alle elbilister på veien. Vi opplever at de fleste av oss har en vei å gå for å tilpasse lokasjonene til forflytningshemmede, og ønsker å ta tak i dette og være med på å påvirke til en bransjestandard for universell utforming.


Foto: Kople får gode tilbakemeldinger om hvordan fremtidens ladesteder kan gi enklere ladeopplevelser for forflytningshemmede. Etter møtet påbegynte arbeidet med å blant annet produsere kabelholdere til våre hurtig- og lynladere, slik at de skal være enklere å håndtere for alle brukere.

 

Utforming og gjennomtenkte løsninger

- Mange ladesteder har en betongkant og har løftet opp laderne noe fra bakken for å beskytte for påkjørsler. Denne kanten kan fort bli en hindring for oss, men en liten rampe er det som skal til for å gjøre det enklere å komme seg frem, sier Jektvik.

Han følger opp med at parkeringsplasser som standard er 2,5 meter brede, men at det trengs noe større bredde for å få en rullestol inn og ut av bilen. Det er ideelt om ladestedene har et par plasser med 3,5 meter bredde som er merket opp med for eksempel "tilpasset forflytningshemmede". Ladesteder som har gjort slike tilpasninger burde også merke det i ladekart og apper.

Mange ladestasjoner har bruksanvisninger og RFID-lesere plassert høyt oppe. Det gjelder også for flere av Koples ladestasjoner. Løsningen vår er å legge brukerveiledningen digitalt og henvise til den med en QR-kode som er plassert lavt på ladestasjonen. I tillegg er det mulig å starte og stoppe laderne fra appen Kople, slik at man ikke er avhengig av å benytte RFID-leseren. 

- Det gjelder også ladekabler, fortsetter Jektvik. De kan være vanskelig å få tak i, og spesielt om man ikke kommer seg opp på betongkanten. Ofte er det vanskeligste å henge kabelen opp igjen, og det har hendt at jeg har forlatt ladestasjoner med kabelen på bakken. Det kan være uheldig både med tanke på påkjørsler og frost og snø.

Foto: Betongkanter som er laget for å beskytte laderne, er en hindring for rullestolbrukere. Kople har etter samtalen med Adrian og Anders tilpasset sine betongelementer til å ha enten en innebygget rampe, kantfri adkomst eller ladere plassert på en øy, slik at man kan parkere sidelengs med laderne som står tett inntil parkeringsplassen.

 

Ønsker en bransjestandard for universell utforming

Både Adrian og Anders har stort engasjement for saken, og forteller at stadig flere forflytningshemmede velger elbil. De skal begge delta på en stortingshøring vedrørende universell utforming og tilrettelegging av ladesteder. Vi ønsker veiledning, rettledning og etterhvert et lovverk som kan hjelpe både brukere og ladeoperatører med utforming og utvikling av ladesteder i fremtiden, forteller de.

Koples ladesteder bygges for fremtiden og for å håndtere den store veksten av elbiler på norske veier. Et viktig mål for oss er at våre ladelokasjoner skal fungere for alle. Derfor er vi veldig takknemlige for gode tilbakemeldinger fra Adrian og Anders, slik at vi fremover kan tilpasse de nye ladestedene våre til behovene til alle kundene våre.

I etterkant av dette, har Kople fortsatt å jobbe med å finne gode løsninger for universell utforming. Vi har blant annet jobbet i en arbeidsgruppe med Statens Vegvesen med flere brukerorganisasjoner. Her har vi bidratt med vår erfaring, og fått mange gode innspill til videre optimalisering av våre ladesteder. 

Har du noen tips som kan skape enklere ladeopplevelser på våre ladesteder? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Tips oss om gode løsninger! 

Relaterte blogginnlegg

7. september 2023

Hva påvirker ladeprisene for elbil?

Da strømprisene gikk opp i 2022, ble mange ladeoperatører nødt til å sette opp ladeprisen ganske raskt. Elbilistene ble overrasket over en høyere ladepris enn de var vant med, og strømpris og.

Ladetips
29. juni 2023

Hvorfor kan du ikke betale på kortterminal på Koples ladesteder?

Regjeringens forskrift om betalingsløsning for betaling ved lading av elektrisk drevet kjøretøy er gjelder fra 1.7.2023. Hvordan ligger Kople an - når kan man betale for lading på betalingsterminal.

Ladetips
17. august 2022

Koples topp 7 ladetips

Våre topp 7 ladetips kan hjelpe deg med å få enda enklere ladeopplevelser i fremtiden!

Ladetips

Meld deg på nyhetsbrev